Финанси и ценообразуване за НЕфинансисти

Практическо обучение за собственици на бизнес и НЕфинансови мениджъри

Това обучение е създадено да подпомогне НЕфинансовите мениджъри да разбират, как по добре да управляват бизнеса си, как да четат финансови данни за да вземат по ефективни решения, които имат отношения за целия бизнес процес, управлението на капиталите и човешки ресурси.

 

Как да общуват по ефективно с колегите си от финансовите отдели и счетоводителите.

 

Важно* Обучението е четири дни в два модула, които могат да бъдат закупени заедно и поотделно.

Модул 1 – ценообразуване и финансови отчети

се провежда на 24 и 25 февруари (петък и събота)

Модул 2 – финансиране на фирмата, инвестиции и проекти

се провежда на 10 и 11 март (петък и събота)

***Обучението е изцяло практическо с дискусии, примери и упражнения под надзора на лекторите

Програма

МЕСТАТА СА ИЗЧЕРПАНИ

ОЧАКВАЙТЕ НОВИ ДАТИ

Модул 1 – ценообразуване и финансови отчети
24 и 25 февруари ( 12 астрономически часа в обучение)

 

Място на провеждане; София ул. Самоков 28 Г. Бизнес център ЕСТЕ

 

Ден 1 от модул 1 – тема: Ценообразуване

Лектор: г-н Петър Господинов

Програма за деня: 24 февруари (петък)

 

10:00 – 11:00
Цена и ценообразуване съобразно специфики за отделни отрасли.

 

търговия търговска отстъпка
производство себестойност
добивна промишленост себестойност
услуги
как да се ценообразува, съобразявайки се със спецификите, в отделните икономически отрасли и как да се прилагат общите правила към конкретните браншови отрасли.
12:00-13:00
обедна почивка
11 – 12 ч. и от 13 – 14 ч.
Себестойност и калкулативни методи-планова и фактическа себестойност -разходи, разходни принципи-методи на калкулация.

 

Как да се избере най-правилният метод за отчитане на разходите, съобразно индивидуално поставените търговски цели.
14 – 15ч.
Отчитане на стоково материални запаси

 

как да се определи степента на същественост на стоково материални запаси и тяхното влияние в формирането на финансовите резултати, отчитайки спецификите в дейността на предприятията.
15 – 16ч.
Изграждане на система за управление.

 

Софтуерни решения за оптимизация на отчетния процес на материалните запаси.
Как да създадем правилната организация на работа, в отчетния процес, за да бъде получавана своевременна и вярна информация, необходима за вземането на правилни текущи управленски решения.
16 – 17ч.
Дискусия с участниците, въпроси и отговори, и разглеждането на конкретни примери поставени от участниците.

Ден 2 от модул 1 тема: Финансови отчети
– как да четем цифрите и как това влияе на целят бизнес процес

Лектор: г-н Борислав Шопов

Програма за деня: 25 февруари от 10:00 до 18:00 часа.

10:00 – 12:00
Баланс

 

От какво се състои имуществото на фирмата ? Как е финансирано ?
Какво е краткосрочен и дългосрочен актив и как те допринасят за генерирането на печалба ?
Какви са изгодата и ефектът на задълженията върху финансовото състоянието на фирмата ?

 

12:00-13:30
обедна почивка
13:30-15:00
Отчет за приходи и разходи

 

Как се формира нетната печалба на фирмата ?
Какви са различните категории приходи и разходи ?
15:00-15:30
Почивка
15:30 – 17:30
Отчет за парични потоци

 

Каква е разликата между паричен поток и нетна печалба?
Защо паричните потоци обуславят благосъстоянието на фирмата?
Какви са различните категории парични потоци ?
17:30 – 18:00
Дискусия с участниците

Цена за модул 1:

Цена за един участник – 270 лв. цена за ранно записване до 19 Февруари 230 лв. спестявате 40 лв.
Цена за двама участника в един модул от една фирма – 390 лв. (спестявате 150 лв.)

Важно* Обучението е четири дни в два модула, които могат да бъдат закупени заедно и поотделно.

Билети в Sabitie.bg КУПИ ОТ ТУК

или ни изпратете данни за фактура на info@seminari.info

Относно свободни места и организационни въпроси може да пишете на info@seminari.info
или да позвъните на сътрудник Силвия Папанчева тел. 0884 45 24 50

Относно програма и информация за лекторите се обадете на: 0878 161 901

……………………………………………………………………………………………………..

Модул 2 – финансиране на фирмата, инвестиционни проекти

 

Дати на провеждане 10 и 11 март (петък и събота)

Място на провеждане; София ул. Самоков 28 Г. Бизнес център ЕСТЕ

Ден 1 от модул 2 тема: Финансови отчети
– как да четем цифрите и как това влияе на целят бизнес процес

Лектор: г-н Борислав Шопов

Програма за деня: 10 март от 10:00 до 18:00 часа.

10:00 – 12:00
Източници на финансиране

 

Какви са различните източници на финансиране на фирмата и характеристиките им?
Анализ на предимства и недостатъци.

 

12:00-13:30
обедна почивка
13:30-15:00
Особености на финансовите задължения

 

Какъв е данъчният ефект на задълженията?
Как да изберем между лизинг и кредит?
15:00-15:30
Почивка
15:30 – 17:30
Анализ на финансовата структура на фирмата

 

Защо е важно да анализираме финансовата структура на фирмата?
Какво е нетен оборотен капитал?
Как да оценим финансовия риск на предприятието?
17:30 – 18:00
Дискусия с участниците

Ден 2 от модул 2: ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Лектор: г-н Борислав Шопов

Програма за деня: 11 март от 10:00 до 18:00 часа.

10:00 – 12:00
Основни понятия

 

Какво е естеството на инвестиционните проекти?
Какви парични потоци следва да бъдат анализирани?
Какъв е ефектът на инвестициите върху фирмата и дейността й?
12:00-13:30
обедна почивка
13:30-15:00
Критерии за оценка на инвестиционни проекти

 

Какви са различните критерии за оценка на инвестиционните проекти?
Какъв критерий за оценка на инвестициите да изберем?
15:00-15:30
Почивка
15:30 – 17:30
Анализ на рентабилността на инвестиционните проекти

 

Какво трябва да се вземе под внимание при оценка на рентабилността на инвестициите?
Какви са рисковете, свързани с процеса на инвестиране?
17:30 – 18:00
Дискусия с участниците

Цена за модул 2:

Цена за един участник – 270 лв. цена за ранно записване до 19 февруари спестявате 40 лв. и заплащате само 230 лв.

Цена за двама участника от една фирма – 390 лв. (спестявате 150 лв.)

…………

Цена за един участник , модул 1 и 2 = 540 . цена за ранно записване до 19 февруари спестявате 150 лв. и заплащате само 390 лв.

Билети в Sabitie.bg КУПИ ОТ ТУК

или ни изпратете данни за фактура на info@seminari.info

Относно свободни места и организационни въпроси може да пишете на info@seminari.info
или да позвъните на сътрудник Силвия Папанчева тел. 0884 45 24 50

Относно програма и информация за лекторите се обадете на: 0878 161 901

Лектори

г-н Петър Господинов

Петър Господинов извършва дейности по счетоводно обслужване на фирми, данъчни и финансови консултации от 1996 г. насам.Към настоящия момент е управител и главен счетоводител на www.qbs.bg. Има огромен опит с фирми от всякакви браншове на българския и европейския пазар. Още по ценен обучител го прави това че от 2008 г. до сега реализира финансови анализи, с цел оптимизация на дейността на фирмите, чрез внедряване на софтуерни решения и ERP-системи.

г-н Борислав Шопов

Борислав Шопов преподавател във Висшето франкофонско училище, по администрация и мениджмънт (ВФУАМ), и консултант. Има защитен докторат по корпоративни финанси от университета в Бордо, Франция и 14 години опит като преподавател във Франция и България. След завръщането си в България работи, като главен експерт в Министерство на земеделието и храните (основно над финансови инструменти, приложими в сектора) и като консултант. Основни дисциплини са счетоводство, финанси и европейски структурни фондове. Работи и над изследователски проекти. Има богат опит в частния и публичния сектор, у нас и в чужбина, което помага при работа както със студенти, така и с предприемачи и кадри, търсещи практически отговори на конкретни въпроси.

Цени

Важно* Обучението е четири дни в два модула, които могат да бъдат закупени заедно и поотделно. Може да поръчате от формата на sabitie.bg, която следва или да ни изпатите данни за фактура и информация за участниците на имейл info@seminari.info.

*цените са крайни по смисъла на чл.113 ал.9 по ЗДДС
Участниците в обучението получават Сертификат подписан от нас като Организатори.
Условия за връщане на сума, при отказ от страна на участника:

– До 5 дни преди датата на курса – 100 %
– 5 до 2 дни преди началото на курса – 50 %
– 2 дни до деня на курса – не се дължи връщане на сумата за участие!
– Прехвърляне на участие за друга дата се заплаща на 50%.